PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Piagam Pelanggan

Program Yang Ditawarkan

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA SEHINGGA BULAN OKTOBER 2022 (PIAGAM PELANGGAN)

Bil.

Perkara

BAHAGIAN BILANGAN DITERIMA BILANGAN DPROSES DAN SELESAI PERATUS

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

KEWANGAN

255

255 100%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari berkerja.

PEGAWAI ADUAN PELANGGAN

 0  0 100% 

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat- lewatnya 10hb berikutnya.

UPPL DAN KEWANGAN

1

1 100%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankecil peperiksaan dan persijilan.

UKKL

 516 516 100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

450 450 100%