PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Arkib Berita 2016

Program Yang Ditawarkan

14 & 28 Mei 2016 - Pihak Unimap telah menghantar seramai 60 orang peserta untuk menjalani Kursus Amali Fiber Optik selama 2 hari. 4 modul yang dijalankan adalah Fiber Optik splicing, Installation, Testing dan aplikasi Optisystem. Peserta diberi penerangan kaedah amali yang perlu dijalankan serta dinilai diakhir kursus dijalankan. Para peserta diajar secara praktikal penamatan fiber optics dalam bangunan berdasarkan pada schematic diagram yang diberi. Tunjukajar diberi sepanjang tempuh praktikal. Perkakasan dan peralatan yang lengkap untuk praktikal disediakan. Penyambungan fiber optics secara manual (mechanical splicing) dan penamatan connector fiber optics termasuk dalam silabus praktikal.