PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Arkib Berita 2019

Program Yang Ditawarkan

 

3hb Okt Perkeso Tun Abdul Razak -Satu Perbincangan Kerjasama Startegik Adtec Kulim Pusat Rehabbilitasi Perkeso Tun Abdul Razak berkenaan Produk "Low Cost Adjustable Prosthetic Leg " dan Climbing Device attachment for standard WheelChair.Pihak Adtec  Kulim di wakili oleh En.Junaidi dan Puan Azima.