PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Bahagian / Unit

Program Yang Ditawarkan

Skop Tugas Bahagian Pengajian Am

 

Penyelarasan SUBJEK UMUM

  • Menguruskan khidmat Pengajar Luar/Pensyarah Jemputan bagi subjek umum (Matematik/ Pendidikan Agama Islam/Moral).

            - Merekodkan Borang Permohonan Pensyarah Jemputan (BK-T04-03) yang diterima dari Bahagian/Bengkel bagi tujuan rujukan

            - Mengeluarkan surat tawaran lantikan kepada Pensyarah Jemputan.

            - Merekodkan borang Soal Selidik  Pensyarah Jemputan (BK-T04-04) dan disimpan untuk tujuan rujukan.

  • Menyelaras jadual waktu dan mengatur semua pengajar yang terlibat dengan subjek umum.
  • Menyedia dan mengedar jadual subjek umum institut.
  • Menyelia dan memantau urusan dokumentasi (Fail Pengajaran dan Pencapaian) pengajar luar.
  • Menyelaras dan memantau proses penambahbaikan kualiti berterusan (CQI) bagi CLO subjek umum melalui bengkel yang diadakan.