PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Bahagian / Unit

Program Yang Ditawarkan

OBJEKTIF:

Memberi perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan ADTEC Kulim yang yang terdiri daripada pelajar, kakitangan dan orang awam (waris pelajar, waris kakitangan dan pihak yang berurusan dengan ADTEC Kulim) dalam hal yang berkiatan dengan pentadbiran, kewangan dan pengurusan sumber manusia (PSM).

FUNGSI:

 

Melaksanakan urusan pengurusan sumber manusia yang merangkumi hal perjawatan dan perkhidmatan kakitangan.
Melaksanakan aktiviti kewangan dan akaun yang terdiri daripada skop pengurusan bajet (peruntukan dan perbelanjaan), emolumen serta urusan pengauditan oleh pihak ibu pejabat, kementerian, audit negara dan jabatan akauntan negara.
Menguruskan hal-hal pentadbiran yang merangkumi urusan kemudahan dan peralatan, kenderaan jabatan, surat-menyurat serta urusan pentadbiran yang berkaitan.
Menyediakan kemudahan serta mengurus aktiviti asrama bagi pelajar-pelajar.

AKTIVITI:

1) KEWANGAN

a) Status Peruntukan dan Perbelanjaan

b) Status Pesanan Tempatan

c) Status Bayaran

d) Status Akaun Amanah

e) Status Deposit

f) Status Hasil

g) Status Pembayaran Emolumen

 

2) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PSM)

a) Status Perjawatan

b) Status Pemangkuan/Penanggungan Tugas

c) Status Kenaikan Pangkat

d) Status Pertukaran Masuk/Keluar Pegawai

e) Status Cuti

f) Status HRMIS

g) Pengurusan Tatatertib

 

3) PENTADBIRAN

a) Status Penggunaan Utiliti-Elektrik/Air/Telefon/Fax

b) Status Penggunaan Kenderaan Jabatan

c) Status Penggunaan Petrol/Diesel

d) Status Penggunaan Kemudahan dan Peralatan

e) Status Kehadiran Pegawai (Bertugas/Perhimpunan Bulanan)

f) Status Kuarters

g) Status Tempahan Makan Urusan Rasmi

 

4) ASRAMA

a) Status Kedudukan Asrama

b) Status Kualiti Dewan Makan

c) Status Tempahan Makan

d) Status Kerosakan Asrama dan Dewan Makan