PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Keratan Akbar

Program Yang Ditawarkan

Kementerian Sumber Manusia menangguhkan tarikh permulaan pengajian pelajar Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang pada awalnya 5 Januari ini, berikutan bencana banjir melanda beberapa negeri.

ADTEC Kulim +