PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Sebutharga

Program Yang Ditawarkan

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

No./ Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

LAWATAN TAPAK

Tarikh Tutup Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Makanan Bermasak Islam/Kantin (040103)

Menyewa Ruangan Niaga (221506).

30 NOVEMBER 2016

(9.30 pagi)

12.00 TGH HARI,

5 DISEMBER 2016

 

 

  1. Dokumen sebutharga boleh diperolehi mulai 28 November 2016 (Isnin) daripada Urus Setia Perolehan seperti di butiran No. 4 dan No. 5
  1. Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkan kepada spesifikasi bekalan/perkhidmatan di Lampiran G yang disertakan.
  1. Tawaran Sebutharga yang lengkap boleh diserahkan terus kepada urus setia ke di alamat seperti butiran di bawah:

               Alamat:           Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kulim

                                       Lot 635 Jalan Mahang

                                       09700 Karangan Kulim Kedah                         

  1. Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut mengenai sebutharga tersebut, hendaklah menghubungi pegawai seperti berikut:

5.1            Nor Asmah Binti Zainol                -           04-4042975 Samb 110

5.2            Mat Khir Bin Mohd Rejab             -           04-4042975 Samb 108

ADTEC Kulim +