notis hakcipta

Copyright Notice (Notis Hakcipta)

All information, texts, images, graphics, video files, sequences and all the content in ADTEC Kulim website is copyrighted. Any attempt to change, copy, distribute, publish, move, sell or manage for commercial reason in any forms must get a formal consent from ADTEC Kulim.


Hak cipta laman web ADTEC Kulim dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan ADTEC Kulim. Tiada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada ADTEC Kulim.