• TEKNOLOGI MEKATRONIK

Teknologi Mekatronik

Pengenalan:

Bidang Mekatronik mempunyai potensi yang besar dan sangat penting dalam industri masa kini. Ianya merupakan satu bidang multi-disiplin yang menggabungkan beberapa elemen dari pelbagai bidang seperti mekanikal kejuruteraan, elektrik kejuruteraan, komputer kejuruteraan, sistem kejuruteraan dan penapisan teknik untuk menghasilkan satu sistem bersepadu.

Di antara subjek-subjek teras yang akan diikuti oleh para pelajar adalah seperti Sistem Kawalan, Sistem Mekatronik, Robotik, Sistem Pemacu Elektrik dan lain-lain.

Sepanjang pengajian di ADTEC Kulim, para pelajar akan berpeluang mempraktikkan " hands-on " semua kemahiran yang dipelajari menggunakan peralatan dan mesin yang disediakan di institut. Tahap setiap kursus bermula dari peringkat asas sehingga tinggi di samping kerja-kerja makmal dan bengkel yang berkaitan.

Struktur kurikulum disediakan akan membolehkan para pelajar mengaplikasikannya apabila melaksanakan semester akhir semester pelajar. Pelajar juga akan diberi seliaan dan tunjuk ajar untuk menghasilkan industri berasaskan industri Automasi (industri berasaskan industri) sebagai pendedahan awal kepada pelajar sebelum masuk alam pekerjaan.

Pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama enam bulan ketika di akhir semester untuk didedahkan dengan perkembangan teknologi terkini serta mengalami suasana kerja nyata. Aktiviti kokurikulum juga dimasukkan sebagai usaha membentuk sahsiah murid yang baik dan bertanggungjawab.

 

Kursus yang ditawarkan:

 

Kerjaya:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti: -

  • Penolong Jurutera Mekatronik
  • Pemprogram Mekatronik
  • Juruteknik Sistem Mekatronik
  • Juruteknik Penyelenggaraan Mesin